Stopka redakcyjna

asp GmbH
Zum Kalkofen 24
57439 Attendorn

Kierownictwo Asp GmbH: Dierk Löcker & Dipl. Ing. (FH) Stefan Löcker
Sąd rejestrowy: Siegen
Rejestr handlowy: 7546
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z § 27a ustawy o podatku od sprzedaży: DE 228 747 142

Fon: + 49 2722 63596- 0
Faks: +49 2562 81618-88
info@asp-d.de

Zawiadomienie o odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można wykazać, że autor działał umyślnie lub rażąco niedbale. zawinił. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia, usunąć lub zaprzestać publikacji tymczasowo lub na stałe.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność wchodzi w życie tylko wtedy, gdy autor dowiedziałby się o treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione dla niego, aby zapobiec korzystaniu z treści o charakterze bezprawnym. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linku na powiązanych stronach nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich powiązanych / powiązanych stronach, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych oraz we wszystkich innych formach baz danych, których zawartość jest możliwy do zapisu z zewnątrz. Za nielegalne, nieprawidłowe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której prowadzi łącze, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów użytych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub na grafikach nielicencjonowanych , dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty dostępowe. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności danego zarejestrowanego właściciela. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich tylko dlatego, że są wymienione! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora stron. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, plików audio, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4. Ważność prawna tego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś skierowany. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie w pełni odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem ich treści i ważności.

Koncepcja i amp; Wdrożenie

WCG GmbH & amp; Co. KG
Pierścień garnizonowy 33
57072 Siegen

info(at)wcg.de
Internet: www.wcg.de

member of asp GmbH
Close