Inżynieria - przez inżynierów dla inżynierów

 

Termin inżynieria odnosi się w zasadzie do wszystkiego, co ma związek z technologią, od wynalazku do projektu i konstrukcji do konserwacji. Definicje są odpowiednio zróżnicowane. Inżynieria w rozumieniu regionu DACH zajmuje się badaniami technicznymi i rozwojem, konstrukcją i technologią produkcji na bazie naukowej. Dedykowani i kompetentni specjaliści z branży motoryzacyjnej towarzyszą Państwu w rozwoju zautomatyzowanych gniazd produkcyjnych, począwszy od pomysłu aż do uruchomienia i później. Nasz kompetentny i wydajny zespół inżynierów jest niezawodnym partnerem w zakresie planowania metod, projektowania, symulacji, programowania offline i planowania procesów, który wspiera Państwa w realizacji celów przedsiębiorstwa i pomaga skutecznie sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom w branży motoryzacyjnej.

Rozwiązywanie problemów i tworzenie wartości dodanej

Zautomatyzowane komórki produkcyjne mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia wydajności i elastyczności produkcji. Decydującymi czynnikami są tutaj przede wszystkim prosta wykonalność i nieskomplikowana obsługa rozwiązania. Naszym celem jest zaoferowanie naszym klientom wartości dodanej w postaci w pełni zautomatyzowanych, wzajemnie powiązanych procesów produkcyjnych w połączeniu ze zorganizowaną, zautomatyzowaną komunikacją oraz opracowanie wraz z nimi i dla nich integralnego systemu, który w pełni spełnia ich wymagania.

Nasze usługi:

 • ocena i w razie potrzeby dostosowanie dokumentacji i danych dostarczonych przez klienta,
 • techniczna analiza wykonalności,
 • planowanie metod,
 • symulacja sekwencji ruchów wraz z określeniem czasu cyklu,
 • obliczenie kosztów, czasów produkcji i wydajności zakładu.
 • Konstrukcja,
 • Określanie planów sterowania/elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego oraz programów PLC,
 • Planowanie projektu i harmonogramu,
 • DokumentacjaCE,
 • Określanie potencjalnych dostawców, w tym audytowanie dostawców zewnętrznych na życzenie klienta.

Oprócz innowacyjnych rozwiązań oferujemy Państwu wykwalifikowane doradztwo techniczne, jak również kompetentne wsparcie i nadzór we wszystkich fazach rozwoju projektu.

 • Ocena dokumentacji i danych dostarczonych przez klienta

  Konstrukcja (z rysunkami poszczególnych części, listami części, listami części zamiennych)

 • Możliwa adaptacja dokumentacji i danych

  Plany sterowania / elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, programy PLC

 • Studium wykonalności technicznej

  Harmonogram projektu

 • Planowanie metody (również z docelowego punktu widzenia)

  Dokumentacja CE

 • Symulacja (symulowane są sekwencje ruchu, w tym określenie czasu cyklu)

  Potencjalni dostawcy z audytem dostawców zewnętrznych na życzenie klienta (według nakładu)

 • Obliczanie wszystkich kosztów, czasów produkcji i wydajności systemu

  Nadzór i odbiór urządzenia i rozruchu

 • Konstrukcja (z rysunkami poszczególnych części, listami części, listami części zamiennych)

 • Plany sterowania / elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, programy PLC

 • Harmonogram projektu

 • Dokumentacja CE

 • Potencjalni dostawcy z audytem dostawców zewnętrznych na życzenie klienta (według nakładu)

 • Nadzór i odbiór urządzenia i rozruchu

Rozwiązania tworzone dla indywidualnych wymagań

Dzięki naszym precyzyjnie zaprojektowanym indywidualnym rozwiązaniom oraz połączonej z nimi inteligentnej i elastycznej technologii robotów zapewniamy, że Państwa procesy produkcyjne przebiegają wydajnie i bezproblemowo. Nasze wykwalifikowane zespoły projektowe i symulacyjne opracowują wspólnie z Państwem ogólną koncepcję dostosowaną do Państwa indywidualnych wymagań i specyfikacji. Z pomocą najnowocześniejszego oprogramowania określamy i usuwamy procesy krytyczne dla czasu cyklu oraz problemy jakościowe. Przede wszystkim w centrum naszego myślenia znajduje się funkcjonalność systemu. Po opracowaniu wstępnej koncepcji, nasi inżynierowie sprawdzają i udoskonalają ją wielokrotnie, aż do znalezienia optymalnego rozwiązania. W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, nasza oferta obejmuje wszystkie obszary zarządzania procesami.

Planowanie metody

Rozwój i projektowanie gniazda produkcyjnego składa się z wielu pojedynczych kroków. W ramach planowania metod ustalamy, które kroki robocze mają miejsce, kiedy i z jakimi procedurami. Na początku jest pomysł na proces, który w miarę postępów w konkretyzacji w procesie planowania jest coraz bardziej zabezpieczony pod względem wykonalności i optymalizowany pod względem opłacalności.

Konstrukcja

W wielu dziedzinach projektowanie związane z produkcją trudno dziś odróżnić od poprzedzającego je rozwoju. W ramach rozwoju produktu, który rozpoczyna się wraz z początkowym pomysłem i rozciąga się aż do wprowadzenia produktu na rynek, obie czynności stanowią całość i oprócz dowodów funkcjonalnych, takich jak obliczenia i wyniki eksperymentów, obejmują również dokumenty produkcyjne, takie jak rysunki zespołów i poszczególnych części, w tym specyfikacje materiałów, obróbki, wymiarów i tolerancji. Oprócz koncepcji M3D w Siemens NX tworzymy projekt 2D nadający się do produkcji i przeprowadzamy obliczenia FEM, aby ocenić zachowanie i wydajność poszczególnych części i komponentów. W ramach oceny ryzyka identyfikujemy również wszystkie zagrożenia pochodzące z gniazda produkcyjnego i staramy się je zminimalizować, aż do momentu, gdy pozostanie najwyżej akceptowalne ryzyko resztkowe.

Symulacja

Jak coraz więcej firm, Centrum Techniczne asp polega na najnowocześniejszym oprogramowaniu symulacyjnym, które umożliwia nam symulację wszystkich popularnych typów robotów, w tym walidację procesu 3D i weryfikację czasu cyklu. Nasze cyfrowe prototypy "rosną" równolegle z koncepcją i zawierają oprócz projektu wszystkie istotne dane mechaniczne, mechatroniczne i elektryczne. Ponieważ dzięki nowej technologii możemy obyć się bez prawdziwych prototypów, oszczędzamy czas i koszty, a jednocześnie możemy skrócić czas dostawy.

Programowanie offline

Programowanie online robotów przemysłowych prowadzi do długich przestojów, a tym samym do strat ekonomicznych. Za pomocą systemów CAD można rozwiązywać zadania projektowe w rozwoju gniazd produkcyjnych i sterować programowo maszynami. W przypadku programowania offline, program robota nie jest tworzony i modyfikowany na samym urządzeniu, lecz na innym komputerze i dopiero po zakończeniu przesyłany do robota przemysłowego. Tylko dostrajanie odbywa się bezpośrednio na miejscu. Poprzez generowanie sygnałów odpowiednich dla danej maszyny, umożliwiamy optymalną komunikację pomiędzy stacją a robotem i w ten sposób wnosimy znaczący wkład w niezawodność procesu.

Planowanie procesu

 

W ramach planowania procesów definiujemy i optymalizujemy procesy i struktury jako warunek wstępny dla efektywnych procesów produkcyjnych. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje następujące usługi:

 

 • Planowanie detali,
 • Symulacja przepływu materiałów,
 • Definicja optymalnego przepływu produkcji,
 • Planowanie produkcji systemów montażowych i body-in-white,
 • Przetwarzanie wspomagane bazą danych, jak również
 • 3D layout.

Aby zapewnić wydajne procesy produkcyjne w całym cyklu życia zautomatyzowanych gniazd produkcyjnych, nasi inżynierowie i technicy są zawsze gotowi wysłuchać Państwa indywidualnych wymagań. Wieloletnie doświadczenie i know-how naszych pracowników, jak również aktualne wyniki badań i rozwoju pomagają nam w zapewnieniu Państwu możliwie najlepszej obsługi we wszystkich dziedzinach.

 

 

member of asp GmbH